Waarom Domburg

Välkommen till / Welkom bij / Welcome to

DOMBURGFÖRLAGET (Uitgeverij Domburg)

Waarom Domburg

Domburg is een plaats aan de Surinamerivier, ongeveer 20 km ten zuiden van Paramaribo in Suriname. Domburg was vroeger een suikerplantage. In 1840 werkten hier nog honderdvijftig slaven. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden Hindoestaanse en Javaanse arbeiders uit Azië gecontracteerd. Toen hun vijfjarige contractperiode voorbij was kregen ze kleine stukjes grond op de oude suikerplantage aangewezen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Toen in 1876 de leerplicht werd ingevoerd bouwde men een weg van Paramaribo hier naar toe. Een dirtroad, roodgekleurd door het bauxiet in de grond. Een dorp met een winkeltje, een postkantoor, een politiebureau, een dokterswoning, een school en een paar huisjes voor de ambtenarengezinnen. Franz Woiski, mijn grootvader was het trotse schoolhoofd. Mijn vader Max Woiski sr. is hier geboren.

Domburg, Suriname 2012. Foto: Susanne Wiedenkeller

Waarschijnlijk het overblijfsel van de dorpsschool.