Intervju med författaren

Välkommen till / Welkom bij / Welcome to

DOMBURGFÖRLAGET (Uitgeverij Domburg)

Kameleonterna

En intervju med författaren

 

Berätta om din bok!

 

Boken är en biografi av det ovanliga slaget. Den handlar om en släkt från ett annorlunda land, under en annan tid, på en nära nog okänd del av vårt klot.

 

Berättelserna följer familjens öden från mitten av 1800-talet ända fram till 2013. Den innehåller en hel del dramatiska vändpunkter och lustiga skrönor, kryddade med historiska skeenden, musik, show-business och krogliv. Då den även berör delar av rasismens utveckling i Europa, kan den också ses som ett inlägg i dagens rådande debatt kring detta. Den 1 juli 2013 var det dessutom 150 år sedan som slaveriet avskaffades i Surinam och med den här boken, som tar avstamp i denna miljö, vill jag minnas och hedra salveriets alla offer.

 

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

 

Det började som ett släktforskningsprojekt vars primära syfte var att dokumentera släktens öden och familjens äventyr för mina svenskfödda barn och barnbarn. Under processens gång visade fler och fler släktingar och bekanta, utspridda över hela världen, stort intresse för projektet och därför lät jag det utvecklas till en biografi och släktkrönika av romankaraktär.

 

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

 

”Varje människa bör skriva en bok och måla en tavla under sitt liv” sägs det ju, och det här är min bok! Tavlor har jag redan gjort en masse. Jag har skrivit i många år, men mestadels PM, rapporter och avhandlingar. Att jag nu ville skriva en bok, handlar mest om att min omgivning anser att jag har en intressant historia att berätta.

 

 

 

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

 

Eftersom hela projektet tog sex år, fanns det många som kände sig tveksamma till att jag någonsin skulle föra det i hamn. Jag har dock haft ett oerhört stöd av vänner och släktingar, inte minst av min hustru, som har dessutom genom sitt fotointresse bidragit med många fotografier till boken.

 

 

Skriver du på något nytt nu?

 

Jag kommer nu att skapa en nederländsk och engelsk version, vilket säkert kommer att ge mig ytterligare ett års arbete. I övrigt skriver jag inte på något nytt.

 

 

Varför ska man läsa din bok?

 

Berättelsen har flera infallsvinklar och historiska värden. Den berör Sydamerika och Västindien, slaveriet, jazzmusiken och rasismen i Europa. Boken öppnar en värld som är mer eller mindre okänd för de flesta svenska läsare och beskriver en del västindisk- och nederländsk kolonialhistoria, sett med svenska ögon … och så handlar den dessutom om en av hundratusentals inflyttade till Sverige som integrerat sig i sitt nya hemland och skapat ett rikt och meningsfullt liv.

 

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

 

Jag vill förstås att alla ska läsa den, men tror att det kan vara speciellt intressant för:

- De som är intresserade av biografier i allmänhet.

- De som är intresserade av annorlunda kulturer och människor.

- De som har anknytning till, eller intresse av, Nederländerna eller dess forna kolonier.

- De som har anknytning till jazzen och den svenska show-businessen på sextiotalet. För dem kan boken ge en riktig nostalgikick.